Dromy

logo_petvet

Česká firma s několikaletou tradicí na českém trhu v oblasti dietetických přípravků pro koně, představuje řadu veterinárních produktů a krmných doplňků pro psy.

 

Produkty se vyznačují především vysokým obsahem účinných látek, aktivních substancí a standardizovaných rostlinných extraktů, které jsou vědecky prověřeny a mají odborně zdokumentované účinky. Díky získaným zkušenostem a kladným referencím v oblasti spolupráce s veterinárními lékaři, trenéry i majiteli koní, Vám přinášíme, do oblasti kynologie nové možnosti.

 

Pro výrobu používáme kvalitní farmaceutické substance od registrovaných dovozců schválených UKZUZ - ústav pro kontrolu krmiv. Použité aktivní substance jsou vědecky prověřeny a mají odborně zdokumentované účinky. Každá surovina podléhá přísnému laboratornímu dozoru a z vyrobeného premixu je archivován kontrolní vzorek minimálně po dobu trvanlivosti dané šarže. Stejně tak je archivována kompletní výrobní dokumentace se všemi údaji umožňující kdykoliv provést dodatečné zhodnocení a posouzení. Výroba probíhá v registrovaném provozu, který je pod průběžným dozorem UKZUZ.